Wagfors miljöansvar

miljoWagfors miljöansvar

Wagfors implementerar sitt miljöansvar både direkt och indirekt.
Den direkta påverkan sker genom kunduppdrag, då vi väljer miljövänliga tekniska lösningar som ökar produktens energieffektivitet, återvinning och hållbar produktion.

Wagfors indirekta miljöpåverkan sker genom att produkten uppfyller de krav som ställs av lagstiftning och direktiv.

Wagfors är ISO 9001 och ISO 14001 certifierade.

Målen för vår miljöpolitik är att:

  • Minimera det ekologiska fotavtrycket för vår verksamhet
  • Hjälpa våra producenter till ett ansvarsfullt miljötänkande
  • Alltid råda kunden om miljöförbättrande åtgärder