Om Oss

Vision, fokus och strategi

Vision

Att göra utveckling och produktion enkel och kostnadseffektiv för våra kunder.

Fokus

Företagets strategi bygger på dess styrkor och möjligheter att utnyttja trender som påverkar den tekniska industrin.

Vårt mål är organisk tillväxt baserad på följande fokuspunkter i affärsverksamheten:

  • Nyckelkunders tillväxt
  • Omsättningstillväxt genom tjänster med högt mervärde
  • Utveckling av och tillväxt i IoT tjänster

Strategi

Kundfokus: Långvariga och förtroendefulla kundrelationer samt att utöka befintliga kundrelationer genom att erbjuda större och mer omfattande helhetsåtaganden.